پرش به محتوا

مهندس حسین لاجوردی

مدرس شبکه و امنیت

مهارت ها و تخصص ها :

*راه اندازی و راهبری مرکزعملیات امنیت (سامانه های SIEM، Data Loss Prevention، Incident Response ، Forensic Investigation )

*استقرار راهکارهای خودکارسازی فرایندهای تشخیص و پاسخگویی به رویدادهای امنیتی با استفاده از محصولات SOAR

*استقرار راهکارهای امنیت سازمانی نظیر تکنولوژی های Identity Engine ، Vulnerability Management، Log Management، سیستم های تشخیص / جلوگیری از نفوذ، Patch Management ، نسل جدید فایروال ها (Cisco ، FortiGate، FortiWeb)

*روتینگ و سوییچینگ (Routing protocol, Nexus and Catalyst Switches )

*طرح و استقرار سامانه های یکپارچه مانیتورینگ (Solarwinds و سایر راهکارهای مانیتورینگ )

* معماری های توسعه نرم افزار شامل continuous integration (CI)، continuous deployment (CD)، test-driven development (TDD)

*تجربه در زمینه معماری microservices و تکنولوژی های containerization (نظیر Docker، Kubernetes) و پیاده سازی containerized applications

*اعمال تکنیک های ایمن سازی (policies definition, policies implementation, assessment )

سوابق کاری

موسسه گستره دانش (Apr 2018 – Aug 2018 ) دوره های سیسکو، امنیت سیسکو و SEC560

بوت کمپ های امنیت ورک شاپ های تخصصی امنیت Offsec

مقالات

ارائه با عنوان " Modern SOCs and their real-world challenges. Cyber-attacks on critical infrastructures " ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، کنفرانس OffsecConf 2019

ارائه با عنوان " Dealing with the New Generation of Cyber Attacks in Iran" ، دانشگاه ارومیه، ارومیه، کنفرانس بین المللی PosCon 2018

ارائه با عنوان " A Review of Network Access Control and Challenges"، دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی، تهران، OffsecConf 2017

ارائه با عنوان " Custom Defense against Targeted Attacks"، دانشگاه صنعتی قوچان، کنفرانس امنیت سایبری 2014