پرش به محتوا

مهندس حسین یوسفی پور

مدرس دوره های سئو

لیست گواهینامه ها (Certificates)

سئو وبهینه سازی گوگل از گوگل در اسفند ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی

کارشناسی کامپیوتر گرایش:نرم افزار
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف - علمی کاربردی با معدل: ۱۵،۹۲

سوابق کاری

مدیر سئو شرکت مجموعه خبر فوری از تیر ۱۳۹۶

مدیر استقرا دانشگاه علوم پزشکی مشهد (شهریور ۱۳۹۵ - تیر ۱۳۹۶)

مدیر استقرا دانشگاه علوم پزشکی مشهد (شهریور ۱۳۹۵ - تیر ۱۳۹۶)

تحلیلگر ارشد اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی (آبان ۱۳۹۲ - خرداد ۱۳۹۳)