پرش به محتوا

مهندس سمیرا رویانی

مدرس دوره های دیجیتال مارکتینگ

سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی

کارشناس ارشد کسب و کار الکترونیک

سوابق کاری

مدرس کارگاه آموزشی راه اندازی کسب و کارهای خانگی آنلاین

مدرس کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیکی

محقق در حوزه استارتاپهای آموزشی،کسب و کارهای اینترنتی و درآمدزایی آنلاین

مشاوره بازاریابی در فضای مجازی

کوچ و منتور کسب و کار الکترونیکی

مدیر و موسس وب سایت آکادمی رویانی