پرش به محتوا

مهندس محدثه حیدرعلی

مدرس دوره های ICDL

لیست گواهینامه ها (Certificates)

مدیریت تبلیغات
اتاق تعاون خراسان رضوی

مدیریت منابع انسانی
اتاق تعاون خراسان رضوی

بازاریابی و مدیریت بازار
اتاق تعاون خراسان رضوی

گواهینامه اتمام آموزش زبان انگلیسی
کانون زبان ایران

premiere
مرکز آموزش فنی حرفه ای

گواهینامه Word Advanced
مرکز آموزش بین الملل

گواهینامه شهروند الکترونیکی E-citizen
مرکز آموزش بین الملل

گواهینامه کاربری کامپیوتر ICDL
مرکز آموزش بین الملل

سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی

فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات – گرایش کسب و کار الکترونیک – واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

لیسانس مهندسی کامپیوتر – گرایش مهنسی نرم افزار – دانشگاه غیر انتفاعی اقبال لاهوری

فوق دیپلم کامپیوتر – گرایش نرم افزار سیستم دانشگاه علمی کاربردی صنایع معادن

سوابق کاری

مرکز آموزش عالی وارستگان ICDL Core

Flash – PHP – Dreamweaver- html- front page – Photoshop

ICDL ،‌ E-kids مربوط به دوره های بنیاد ICDL از سال 89 تا کنون