پرش به محتوا

مهندس محمدرضا بیدختی

مدرس دوره های شبکه

مهارت ها و تخصص ها :

مدرس دوره های تخصصی ذیل از سال ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۲:
Networking Essentials, Network+, A+
Microsoft Windows NT, 2000, 2003, 2008R2, 2016, 2019
Microsoft Exchange Server, ISA Server, Fore front TMG
Cisco Routing and Switching (CCNA/CCNP/CWNA)
Virtualization (VCSA/Hyper-V)
Security+, CEH, CISSP
MikroTik (MTCNA, MTCTCE, MTCWNA)
Monitoring (NPM/NCM, PRTG, SCOM), Backup, Storage, Cluster, LoadBalancing
Linux+, LPIC1 and 2, Kubernetes, Ducker

لیست گواهینامه ها (Certificates)

گواهینامه مستند سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، از DNV نروژ - 1389

گواهینامه شناسایی مخاطرات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، از NIS CERT کانادا - 1389

گواهینامه ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، از NIS CERT کانادا - 1389

گواهینامه تشریح الزامات و مستند‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، از دانشگاه صنایع و معادن ایران - 1390

گواهینامه ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، از دانشگاه صنایع و معادن ایران - 1390

گواهینامه تداوم کسب و کار و احترام پرسنلی (LOP) از QS سوئیس - 1390

گواهینامه تکنسین طراحی و پیاده سازی امنیت در شبکه هایVoIP از ایزی آکادمی تهران – 1391

گواهینامه های MTCNA, MTCUME, MTCTCE – میکروتیک (1394)

گواهینامه های استاندارد های شبکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای (۱۳۸۰)

طراحی استاندارد آموزشی "تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری" – سازمان آموزش فنی و حرفه ای کل کشور (1382)

طراحی استاندارد "مدیر سرویس دهنده ی مایکروسافت" – سازمان آموزش فنی و حرفه ای کل کشور (1382)

طراحی اسناد مختلف و مستندات شبکه های مراکز اداری و آموزشی و صنعتی (از 1384 تاکنون)

سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی

کارشناسی فناوری اطلاعات
دانشگاه آزاد

کارشناسی ارشد امنیت شبکه
دانشگاه IOWE امارات

کارشناسی ارشد روانشناسی
دانشگاه پیام نور

سوابق کاری

مشاور زیر ساخت دانشکده داروسازی، دانشگاه فردوسی مشهد

مشاور و مجری شبکه مرکز فناوری اطلاعات، اداره فنی و حرفه ای خراسان رضوی

مشاور، مجری و ناظر شبکه اداره کل پست خراسان رضوی

مدرس دوره های تخصصی شبکه، مرکز کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

مشاور زیر ساخت شبکه شرکت هواپیمایی ایران ایرتور (مشهد)

مشاور و مجری شبکه شرکت کامیاران ارم (شرکت برق خراسان رضوی)

مشاور زیر ساخت شبکه پروژه های کمیسیون عمران شهرداری مشهد

مشاور و مجری شبکه شهرداری مشهد و نواحی تابعه

مشاور زیرساخت و مجری پیاده سازی مرکز SOC مرکز کامپیوتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشاور و مجری شبکه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

مشاور زیرساخت شبکه شرکت پارت لاستیک چناران

مشاور و مجری شبکه های تحت پیمان شرکت کوروش درستکاران پارس

مجری و پشتیبان شبکه شرکت صنایع تولیدی تبرک، آلیس، اسکیونک

مدرس دوره های تخصصی و مجری و پشتیبان شبکه اداره بهزیستی خراسان رضوی

مشاور زیر ساخت شبکه اداره کل هواشناسی خراسان رضوی

مشاور و مجری پیاده سازی سیستم متمرکز کارت هوشمند اداره کل حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی

مجری پیاده سازی سرویس های SCCM و SCOM شهرداری مشهد، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل پست خراسان رضوی

مدرس دوره های تخصصی شبکه اداره کل حراست خراسان رضوی، حراست شهرداری مشهد، شرکت آبفا مشهد