پرش به محتوا

مهندس مصطفی رسول پور

مدرس دوره های MCSA , CCNA

لیست گواهینامه ها (Certificates)

دوره جامع متخصص ارشد شبکه

MCSA 2008

MCITP(Enterprise Administrator) 2008

MCSA 2012

PTE Academic