پرش به محتوا

مهندس مهدی پیرسلامی

مدرس دوره های نرم افزار های فیلم سازی

درباره استاد :

مدرس نرم افزارهای فیلم سازی

سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی

لیسانس(کارشناسی)فیلمسازی با گرایش تدوین

فوق دیپلم (کاردانی)فیلمسازی با گرایش عکاسی و تصویربرداری

دیپلم عکاسی و تصویربرداری

مدرک دوره ی تربیت مدرس از دانشگاه جامع خراسان رضوی

مدرک دوره ی پداگوژی (مربیگری پیشرفته) از سازمان فنی و حرفه ای

مدرک مربیگری در رشته های عکاسی،تصویربرداری،تدوینگر از سازمان فنی و حرفه ای

دارای مدرک عکاسی و تصویر برداری از سازمان فنی و حرفه ای

دارای مدرک عکاسی و تصویر برداری از انجمن سینمای جوان شیراز(سال 78 و 79)

سوابق کاری

مدرس عکاسی مرکز مدیریت رسانه( روزنامه خراسان)

مدرس دوره تدوین
آموزشگاه بین المللی راشد

مدرس دوره عکاسی (فنی و حرفه ای )
بیمارستان رضوی مشهد
سال 1393 و 1394

مدرس دوره های عکاسی (فنی و حرفه ای )
خبرگزاری فارس (واحد بین الملل)
سال 93

مدرس دوره های تدوینگر (فنی و حرفه ای )
کمیته امداد امام خمینی