پرش به محتوا

مهندس مهرداد فحول

مدرس دوره های شبکه

لیست گواهینامه ها (Certificates)

مدرک مهندسی شبکه های کامپیوتری مبتنی بر مایکروسافت 2008MCITP موسسه برتراندیشان دارای مدرک مهندسی شبکه MCITP مورد تایید Euro cert بریتانیا

Certification No: 14TC91MF151542

دارای مدرک مهندسی شبکه MCITP مورد تایید پارک علم و فناوری خراسان رضوی

Certification Number: IR/108611301/07

سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی

کارشناسی مهندسی نرم افزار موسسه آموزش عالی خاوران

کاردانی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد