پرش به محتوا

مهندس وحید رحمانی

برنامه نویس سرور و کلاینت

خلاصه ای از بهترین سوابق :

نمونه پروژه های انجام شده
www.imerat.com
تحلیل و توسعه با زبان های Node.js، Angular.js
تحلیل و توسعه اسکیما با پایگاه داده های Oracle، MongoDB و Redis
www.rasamfunds.com
تحلیل و توسعه با زبان های Node.js، Angular.js
تحلیل و توسعه اسکیما با پایگاه داده های Postgrie، MongoDB و Redis
www.sepam.ir
تحلیل و توسعه با زبان های Node.js، Angular.js
تحلیل و توسعه اسکیما با پایگاه داده های Oracle، MongoDB و Redis

مهارت ها و تخصص ها :

Javascript Typescript , Angular+ , AngularJs , ReactJs, NodeJs, Html, Css, Bootstrap
MySQL، SQL Server، MongoDB Redis
مسلط به, TFS Git
Android Development و Java
تسلط d3, PixiJs, GraphQl, Hichart , ChartJs

سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی

کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
دانشگاه علم و صنعت تهران

سوابق کاری

fullStack developer
شرکت everview
بهمن 1400 – در حال کار

Team Lead
شرکت فناپ
شهریور 1399 – بهمن 1400

front end developer
شرکت اکسیر
تیر 97 – شهریور 99

fullStack developer
شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت
بهمن 1393 – تیر 1397