پرش به محتوا

مهندس پدرام شفیعی

مدرس CRM

مهارت ها و تخصص ها :

Microsoft SharePoint
Exchange
آموزش و ...
ISMS
فروش
مدیریت پروژه
Microsoft Dynamics CRM
ترجمه و تالیف کتاب در حوزه لگوریتم های پیشرفته

سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی

کارشناسی ارشد نرم افزار دانشگاه تهران

سوابق کاری

مدیریت واحد فروش

مدیریت واحد پشتیبانی

مدرس دانشگاه های پیام نور، آزاد تهران، آزاد مشهد، سما، انجمن مدیران صنایع

مدرس مورد تایید آکادمی باتیس

ISO 27001

Microsoft SharePoint Trainer

Microsoft Dynamics CRM Trainer